حضور گسترده حقوقدانان بسیجی استان چهارمحال و بختیاری در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن
همزمان با سراسر کشور و لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ما حقوقدانان بسیجی استان چهارمحال و بختیاری در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت نموده و با حضورحماسی خود و سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام جمهوری اسلامی و انق