درباره ما

سازمان بسیج حقدانان استان چهارمحال و بختیاری

آدرس : شهرکرد - خیابان کاشانی - دادگستری شهرکرد 

تلفن:  ۳۳۳۴۹۶۴۰-۰۳۸